Akumulátory: jak na ně II.

vydáno 12. 7. 2012, text Vítězslav Lajbner a Jakub Nič, foto David M. Bodlák

V praxi se stále setkáváme s problémy při provozování a obsluze motocyklových akumulátorů. Tyto problémy se ještě zvyšují přechodem na moderní uzavřené „gelové“ akumulátory, které vyžadují úplně jiný přístup.

Napájecí akumulátory

Jedna z hlavních příčin nepochopení, jak zacházet s moderními akumulátory, je dána specifickým vývojem motocyklismu v Čechách - motorkáři byli v naprosté většině odkázáni k ježdění na technicky nenáročných motocyklech Jawa-ČZ, příp. MZ, které se startovaly našlapovací pákou a kde byl akumulátor potřeba jen pro napájení zapalovací soustavy. Akumulátory této „napájecí konstrukce“ byly schopny snášet zacházení typu „na podzim strčím motorku do kůlny, na jaře přijdu, šlápnu a jedu“. Nebylo potřeba si lámat hlavu s nějakým správným dobíjením.


Startovací akumulátory

V moderních motocyklech se již nepoužívají akumulátory napájecí konstrukce, ale musí být použity akumulátory startovací s větším množstvím mnohem tenčích elektrodových desek (tloušťka cca 1 mm) – většinou se jedná o aku „gelové“ (VRLA - valve regulated lead acid = ventilem řízené s vázaným elektrolytem). Tyto akumulátory vyžadují zcela jinou obsluhu, než jsme byli zvyklí u Jaw a ČZ, kde bylo při našlapování z akumulátoru 6V 14 Ah odebíráno cca 0,5 A. Moderní motocykly při startování elektrickým startérem odebírají z akumulátoru 12 V a cca 4 až 14 Ah, řádově cca 50 až 100 A, tedy cca stokrát více!


Stará škola NE

Protože se gelové akumulátory u nás nevyrábějí, pouze dovážejí, nedostal se k nám ani dostatek technických informací, ze kterých by motocyklisté potřebné znalosti mohli načerpat. Není proto divu, že se motocyklisté o akumulátor buď nestarají vůbec, jak byli dříve zvyklí (proč taky „vždyť je přeci bezúdržbový a v zimě stejně skoro nejezdím“), nebo chodí motocykl v zimě pravidelně „protáčet“, tedy startovat, což kromě vybíjení akumulátoru škodí i motoru, nebo se řídí radami našich dědů a na startovacím akumulátoru provádějí různá vybíjení žárovkou. Při všech těchto postupech může dojít k vybití startovacího akumulátoru pod povolenou mez a jeho opětné dobití bude obtížné, u gelových hrozí trvalé poškození.


Záměna není možná

Kapacita akumulátoru uvedená na typovém štítku je množství el. energie, na jehož odběr je akumulátor konstruován, a to od hodnoty 100 % tj. 12,6 V (12,8 V gelové) do klidového napětí 11,8 V (12,0 V u gelových) = 0 %. Pokud dojde k vybití akumulátoru pod tuto hodnotu, lze z akumulátoru odebrat větší množství energie, než je uvedeno na typovém štítku, dochází však k vybíjení pod povolenou mez a tím k nevratnému poškozování akumulátoru, což je porušením provozních a záručních předpisů. Z rozdílných napětí plyne i fakt, že zaměňovat ve stroji jeden typ aku za jiný (gelovku za dolévací a naopak) se nesmí, jelikož to v jednom případě baterii přebíjením zničí, ve druhém naopak dobíjet nestačí. Takže kdo si myslí: „koupím si gelovku a dám ji tam místo té dolévací, udělám dobře,“ ten se mýlí. Palubní napětí stroje je uzpůsobeno již z výroby na daný typ akumulátoru.


V motorce bez rezervy

Vzhledem k nutnosti malé váhy je motocyklový akumulátor navržen téměř bez výkonové rezervy, proto je možnost opakovaného startování daleko menší než u auta. Proto se téměř jakýkoli problém projeví rychlým vybitím motoakumulátoru. Např. startování motocyklu po zimě obvykle trvá déle, proto se doporučuje jej provádět pomocí startovacích kabelů připojených k autobaterii.


Nepoužívání je zlo

Specifický způsob provozování motocyklu přináší i několik dalších negativních vlivů na motoakumulátor. Jedním z nich je stálé ježdění s rozsvícenými světly, kdy k dobíjení akumulátoru zbývá jen menší část výkonu alternátoru, a pokud je motocykl dovybaven často i řadou dalších el. spotřebičů (přídavná světla, navigace, alarmy apod.), může se stát, že na dobíjení akumulátoru již téměř žádná el. energie nezbude, a stav nabití akumulátoru v provozu klesá. Je proto dobré mít zkontrolované provozní dobíjecí napětí přímo na daném motocyklu.

Vůbec největší negativní vliv na motoakumulátor má sezónnost provozu, kdy je obvykle přes zimu mimo provoz cca 5 až 6 měsíců, což neprospívá žádnému olověnému akumulátoru, neboť při jeho stání dochází k určitému samovybíjení, které je nutno kompenzovat občasným dobitím akumulátoru do plné kapacity. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že dnešní startovací motoakumulátor je jednou z nejzatíženějších součástí motocyklu, a tak k jeho obsluze musíme přistupovat zcela jinak, než jsme byli zvyklí u Jaw a ČZ, ale i jinak než u auta.


Chytrá nabíječka

Celou problematiku obsluhy a nabíjení motoakumulátoru nám značně usnadní použití kvalitní moderní značkové nabíječky určené pro nabíjení uzavřených „gelových“ motoakumulátorů - tyto akumulátory se ani jinou nabíječkou nabíjet nesmí! Kvalitní nabíječky je však možno použít i pro nabíjení akumulátorů klasických „dolévacích“. Tato nabíječka si sama vyhodnotí stav vybití akumulátoru, sama si nastaví správný nabíjecí proud a sama pak také omezí nabíjení po dobití akumulátoru do plné kapacity. Možná se někomu cena těchto nabíječek bude zdát vysoká, ale zjednodušením a zkvalitněním obsluhy akumulátoru se nám tato investice vrátí, navíc ji můžeme využívat i s několika kamarády, a mít tak pádný důvod pravidelně se v zimě navštěvovat.

Existují i udržovací nabíječky, které necháte připojené lidově řečeno celou zimu. Avšak i ty se musí hlídat, pokud dávají trošku víc proudu, zničí vám dlouhodobým přebíjením akumulátor.


Údržba akumulátoru

1. Akumulátor nutno průběžně udržovat v co možno nejnabitějším stavu a zbytečně jej nepřetěžovat neuváženými kroky.


2. Snažit se, aby stav nabití akumulátoru průběžně neklesal pod 75 %, kontrolu stavu nabití preventivně provádět 1x měsíčně, při provozu i stání, a pokud dojde k poklesu k hodnotě kolem 75 %, provést bez zbytečného odkladu dobití do plné kapacity. Dobíjení provádět kvalitní značkovou nabíječkou určenou pro konkrétní typ a kapacitu motoakumulátoru.
Obsluha podle konstrukce:


A) Motoakumulátory klasické s kapalným elektrolytem

U těchto akumulátorů je možno stav nabití kontrolovat buď měřením hustoty elektrolytu hustoměrem, nebo měřením tzv. klidového napětí Uk (nutno měřit po minimálně dvou hodinách po jízdě, dobíjení nebo vybíjení). Hodnoty stavu nabití, klidového napětí a hustoty elektrolytu jsou uvedeny v následující tabulce:


- kontroluje se výška hladiny elektrolytu, který se dolévá destilovanou vodou, a měla by se pohybovat mezi ryskami Min. - Max.

- nabíjecí proud by měl být max. 0,1 kapacity do dosažení napětí 14,4 V (v tuto chvíli začne akumulátor plynovat - vařit), pak by se měl proud snížit na 0,06 kapacity, přičemž moderní automatické nabíječky toto snížení proudu provádějí samy. Dobíjení by se mělo sledovat po cca dvou hodinách a provádět tak dlouho, dokud hustota elektrolytu nedosáhne plné hodnoty.


tabulka 1

Klidové napětí Uk V 12,6 12,4 12,2 12,0 11,8 nižší než 11,8 V

Hustota elektrolytu g/cm 1,28 1,24 1,20 1,16 1,12 nižší = sulfatace

Stav nabití v % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % vybito pod povol. mezB) Motoakumulátory uzavřené s elektrolytem vázaným – VRLA

Tzv. gelové – bezúdržbové aku. Jedná se o technicky nejvyspělejší provedení akumulátorů, které jsou daleko více citlivé na podvybíjení a přebíjení než akumulátory klasické. Tomuto typu akumulátoru musí odpovídat a v bezvadném stavu musí být dobíjecí soustava a el. instalace motocyklu a musí se (kromě běžných zásad) dodržovat zvláště následující pokyny:


- gelové akumulátory se nesmí nikdy otevírat a dolévat destilovanou vodou ani elektrolytem!


- klidové napětí Uk u těchto akumulátorů nesmí nikdy klesnout pod 12,0 V, jinak již akumulátor nemusí být možné nabít na 100 % a jeho výkon již bude trvale nízký!


- napětí při dobíjení těchto akumulátorů nesmí nikdy překročit 14,6 V (plynovací napětí), a musí se tak provádět speciální nabíječkou určenou pro dobíjení uzavřených olověných akumulátorů odpovídající kapacity, která automaticky reguluje dobíjení a signalizuje dosažení plného stavu nabití.


- dobíjení je nutno přerušit, pokud by teplota akumulátoru přesáhla 40 *C, a pokračovat je možné až po jeho zchladnutí. Při dobíjení konstantním napětím by se jeho hodnota měla pohybovat v rozmezí od 14,4 do 14,6 V a proud by neměl přesáhnout 0,1 % kapacity. Při nabíjení konstantním proudem nesmí jeho hodnota přesáhnout 0,1 % kapacity a napětí při dobíjení nesmí překročit 14,6 V.


- při odstavení mimo provoz se akumulátor musí dobít do plné kapacity a toto znovu opakovat vždy, když poklesne pod 75 % (cca 12,5 V) a před opětným začátkem provozu. Rovněž se doporučuje odpojit akumulátor odstaveného stroje od elektrické instalace vozidla a uložit jej do chladného (cca 5 až l0 *C) a suchého prostředí, kde je samovybíjení akumulátoru minimální.


- kontrolu stavu nabití akumulátoru se doporučuje provádět 1x měsíčně při stání i provozu. Nedodržením těchto předpisů dochází k porušení nutných provozních podmínek, což následně vede ke snížení výkonu akumulátoru, proto věnujte uvedeným podmínkám potřebnou pozornost,neboť jejich zanedbání může vést i ke ztrátě záruky. Záruka rovněž zaniká, pokud není použito výrobcem stanoveného typu akumulátoru, pokud je akumulátor nesprávně umístěn nebo uchycen, pokud jsou na vozidle provedeny úpravy ovlivňující funkci akumulátoru (přidávání el. spotřebičů apod.).


Tabulka 2

Klidové napětí Uk 12,8V 12,6V 12,4V 12,2V 12,0V nižší než 12,0V

Stav nabití % 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % vybito pod povolenou mezPřečtěte si také

Akumulátor: jak na něj  12. 7. 2012  

Další iČMN články

  • <span style="color: red">Z ARCHIVU ČMN 2007: </span> Když dva dělají totéž
  • <span style="color: red">Z ARCHIVU ČMN 2007: </span> Motokrosová škola ČMN
  • Video: Pekelný stroj NLG

Články na MotoLife

  • Kompletní průvodce motocyklovými výfuky: od sportovních po turistické
  • Motorbike 6/2024
  • Motorbike 5/2024
  • Motorbike 4/2024
  • Motorbike 3/2024

Příspěvky motorkářů