Akumulátor: jak na něj

vydáno 12. 7. 2012

Druhy akumulátorů, nabíjení a co je dobré vědět

1 Druhy akumulátorů


Klasický „dolévací“

Nevýhod je několik. Větší hodnota samovybíjení (1 % denně) a odpařování vody – nutná hadička pod motorku. Akumulátor se musí při nečinnosti jednou za tři měsíce dobíjet.


Vápníkové baterie

Tato technologie, na kterou postupně všichni výrobci přecházejí, krom jiného výrazně zvýšila životnost akumulátorů. Vápníkové akumulátory téměř nevykazují samovybíjení. Akumulátory již nemají otvory pro dolévání vody. Stejně velká baterie jako dolévací má v��tší kapacitu. Akumulátor je schopen nastartovat i po šestiměsíčním skladování.


Moderní gelovky

Tyto akumulátory se mohou do stroje instalovat v libovolné poloze, jelikož, jak název napovídá, kyselina nevyteče. Baterie vyžadují odbornější přístup při nabíjení - „omyly“ neodpouští.

Gelové akumulátory se nabíjí speciálními nabíječkami, protože hodnota jejich plného nabití není 16,5 V (14,4 nezatíženo), nýbrž 14,4 V, resp. 12,8 V. Akumulátor by měl být po nabíjení před namontováním do stroje ponechán nějakou dobu v klidu.
2 Nabíjení


Musím mít: nabíječku - nejlépe regulovatelnou, voltmetr a ampérmetr. Výrobci akumulátorů předepisují dva typy nabíjení. Nabíjení konstantním proudem a nabíjení dvoustupňové.


Konstatní proud

Dříve často předepisovaná metoda. Číslem 0,1 vynásobíte kapacitu své baterie (0,1 x Ah) a dostanete nabíjecí proud. Pro úplně vybitý akumulátor je použitelná i dnes, nemusí se nic hlídat, pouze čas, který je od vybitého po nabitý akumulátor 13 hodin. Na svorkách nabíječky poznáte nabitou baterii podle konečné hodnoty 16,5 V (16,8 V těsně před nabitím), po sejmutí nabíjecích svorek se baterie ustálí na 14,4 V. Dále se napětí postupně snižuje až na hodnoty okolo 12,6–13,0 V, na kterých se po doběhu chemické reakce ustálí. Přebíjení baterii nevratně ničí.


Vícestupňové nabíjení

Dvou- a vícestupňové nabíjení je pro akumulátor příznivější. První nabíjecí proud vypočtete tak, že vynásobíte číslem 0,12 kapacitu svojí baterie udávanou v Ah (0,12 x Ah). Po dosažení napětí 14,4 V na svorkách nastupuje druhý stupeň. Snížení proudu od hranice 14,4 V je důležité pro další formování desek. Dále se nabíjí proudem polovičním, tedy 0,06 x Ah do znaků plného nabití, tj. po dobu asi dvou hodin na hodnotu 16,5 V, znaku plného nabití. Napětí se rovněž ustálí na 12,6–13,0 V.3 Něco z praxe

od nejmenšího problému k největšímu


Baterka ještě točí motorem, ale nestačí to na nastartování

Tady pomůže jakákoliv nabíječka a nabíjení proudem o hodnotě 1/10 kapacity baterie po dobu dvou až dvanácti hodin. Dvě hodiny by měly stačit na nastartování, ale baterka ještě plně nabitá nebude. Čeká-li nás delší cesta (hodina jízdy a více), žádný problém. V tomhle případě lze použít i startovací kabely a půjčit si proud od někoho z auta nebo roztlačit motorku.


Baterka jednou otočila motorem a pak se startér úplně zastavil

Roztlačování motorky či použití startovacích kabelů není nejvhodnější. Baterie je pro provoz již téměř nepoužitelná a silné nabíjení od alternátoru v motorce, pokud by stroj nějak chytl, by mohlo baterii poškodit, respektive snížit životnost. Takže standardní dobíjení proudem 1/10 kapacity po dobu 14 hodin a pak teprve jezdit.


Baterka rozsvítí kontrolky, ale startér neudělá ani ťuk

Baterka je vybitá pod povolenou hodnotu a dlouhým nepoužíváním nejspíš zcela ztratila svou kapacitu. Tady už jde o zachraňování, nikoliv zprovozňování baterie. Baterie by se měla zformátovat (pomalu nabít, vybít a tohle dokola nejméně 3x). Při nabíjení příliš velkým proudem baterii nenabijeme, ale zlikvidujeme.

Jak provést formování jako laik? Stačí dát baterii nabíjet velmi malým proudem, konkrétně méně než 1/100 kapacity baterie – pro plné nabití je pak zapotřebí nabíjet nejméně 140 hodin, tedy skoro týden. Baterii neublížíme ani tehdy, necháme-li ji takto nabíjet třeba 14 dní. U dolévatelných baterií však nezapomeňte zkontrolovat vícekrát hladinu elektrolytu. Pokud se dostane pod minimum, mohlo by to baterii opět trvale zničit.


Baterka už nerozsvítí ani kontrolky, nebo jen tak mžourají

Nemá smysl ani zkoušet mačkat tlačítko startéru a když ho zmáčknete, baterce už tím ani nemůžete ublížit. Je prakticky na vyhození. Pokud nechcete laborovat a pokoušet se výše popsaným postupem snažit akumulátor rozchodit, kupte nový.4 Dobré vědět


*Při plynování má elektrolyt snahu vystřikovat ven z článků, proto zátky pouze povolte, nevyšroubovávejte je úplně.


*Pokud kupujete nový akumulátor, vyberte si značkovou prodejnu, kde se akumulátory rychle „otáčejí“.


*Napětí na svorkách 10,5 V se považuje za úplně vybitý akumulátor. Při vybíjení pod tuto hodnotu hranici se akumulátor ničí. Nabíjet se dá účinně pouze při akumulátoru teplém více než +15° C. Pokud je akumulátor promrzlý, chemické reakce probíhají špatně a akumulátor se nabít nepodaří.


*Dejte si pozor na dobrý kontakt svorek. Mnoho lidí si kabelů nevšímá a často problémy se startováním bývají způsobené pouze povoleným kabelem.


*Nezapomeňte, že vybitý akumulátor zamrzá již při -10° C, jinak dostatečně nabitý není schopný v našich zeměpisných šířkách zmrznout nikdy.


*Ani na sebelepší nabíječku nelze nastartovatPřečtěte si také

Akumulátory: jak na ně II.  12. 7. 2012  

Další iČMN články

  • <span style="color: red">Z ARCHIVU ČMN 2007: </span> Když dva dělají totéž
  • <span style="color: red">Z ARCHIVU ČMN 2007: </span> Motokrosová škola ČMN
  • Video: Pekelný stroj NLG

Články na MotoLife

  • Kompletní průvodce motocyklovými výfuky: od sportovních po turistické
  • Motorbike 6/2024
  • Motorbike 5/2024
  • Motorbike 4/2024
  • Motorbike 3/2024

Příspěvky motorkářů