Téměř 1000 připomínek k bodovému systému

vydáno 3. 6. 2016, text Jan Rameš, TZ, foto Policie ČR

Do konce května mohla široká veřejnost posílat na ministerstvo dopravy své připomínky k připravované novele bodového systému. Co nejvíc vadí?

O vstřícném kroku MD, u státních institucí nepříliš obvyklém, jsme informovali zde. Do posledního května přišlo na speciální mailovou adresu ministerstva dopravy 922 podnětů a níže v tiskové zprávě se dozvíte, co se nejčastěji řešilo. Zároveň s poděkováním všem přispěvatelům ministr Dan Ťok zdůraznil, že cílem je udělat bodový systém přehlednější, lépe řidiče o bodech informovat a najít způsob, jak agresivní řidiče odradit od opakování nebezpečných přestupků. Žádné drakonické zvyšování pokut se prý nechystá.

A teď již slíbená tisková zpráva:

Veřejnost ve svých podnětech důrazně rozlišuje mezi přestupky, které jsou společensky nebezpečné, jako je agresivní jízda, jízda pod vlivem alkoholu a drog nebo vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, u kterých požaduje razantní zpřísnění trestů například formou dlouhodobého odebrání řidičského oprávnění. Občané rovněž výrazně poukazují na recidivu přestupků, která by měla být razantněji postihována – například násobkem pokut (2x, 3x, 10x). Naopak postihy za méně závažné přestupky, jako jsou zapomenuté doklady, menší překročení rychlosti na přehledných místech či nepoužití bezpečnostních pásů by podle lidí, kteří se na MD obrátili, měly být mírnější.

Řada motoristů v připomínkách volala také potom, aby byly pokuty odstupňovány dle výše příjmu daného řidiče. S tímto návrhem ale ministerstvo nesouhlasí především z praktických důvodů. Vyžadovalo by to ověřovat při řešení každého přestupku finanční poměry řidiče, což by přinášelo komplikovanou administrativu a vyvolávalo otázky týkající se ochrany osobních údajů. Velmi složité či nemožné by bylo také udělení pokuty přímo na místě. Je navíc otázkou, zda by tento systém byl sociálně spravedlivý vzhledem k tomu, že závisí na informaci o přiznaných příjmech. Vyšší finanční sankce se týkají pouze závažných přestupků, které nelze omluvit jen nepozorností. Slušného řidiče nic nenutí, aby se takto na silnici choval a vystavoval se riziku pokuty.

V souvislosti s připomínkami veřejnosti ministerstvo upraví návrh například v následujících bodech:

Informování řidičů o bodech prostřednictvím SMS/e-mailu
· řidič, který by chtěl dostávat informace o udělených bodech, by si na úřadě požádal o zasílání zpráv. Prokázal by svou totožnost a uvedl číslo/e-mail, na který chce informace dostávat. Řidič by pak bez další administrativy dostával automaticky informaci o každé změně bodového konta
· dnes může řidič informace o stavu bodového konta získat na Czechpointu, osobně nebo přes datovou schránku
Přísnější kontrola řidičů, kteří přišli kvůli alkoholu či drogám o řidičské oprávnění, a vrací se do provozu
· u řidičů, kteří dostali zákaz činnosti za řízení s alkoholem, drogami či kvůli odmítnutí zkoušky na tyto látky, by podmínkou pro znovuzískání řidičského oprávnění byl lékařský posudek specialisty na závislosti, který by ověřil, že řidič není na alkoholu či návykových látkách závislý
· dnes je podmínkou pro vrácení zdravotní posudek, který provádí praktický lékař, nikoliv speciální vyšetření u odborníka na závislosti
Zvážíme snížení horní sazby ve správním řízení u méně závažných přestupků (např. jízda se zapomenutými doklady, špatné parkování)
· MD v návrhu změny nastavení pokut oproti současnosti už snížilo horní hranici blokové pokuty u těchto přestupků z 2000 Kč na 1500 Kč, ve správním řízení ale byla úřadům udělena možnost vyměřit pokutu s horní hranicí 5000 Kč, oproti dnešním 2500 Kč, zvážíme, zda toto pásmo zachováme, nebo snížíme horní hranici
Zmírnění postihu za nehodu s lehkým ublížením na zdraví, kde se nejedná o trestný čin
· Původní návrh MD počítal u t��chto přestupků s tím, že může být udělen zákaz činnosti na 18 měsíců až 3 roky, nově upravíme na 6-18 měsíců, snížení se týká i horní hranice pokuty


Další iČMN články

  • 50 let řadových čtyřválců Honda
  • 15 ročník výstavy přestaveb Bohemian Custom Bike
  • MOTO VÝSTAVA LIBEREC 2019

Články na MotoLife

  • Motorbike 11/2022
  • Výměna olejového filtru motorky
  • Motorbike 10/2022
  • Motorbike 9/2022
  • Motorbike 7-8/2022

Příspěvky motorkářů

Magazín Motoroute
před 6 dny ve 12:15
MotoRoute 6/2022 vychází 9. 12. 2022
Magazín Motoroute
26. listopadu v 15:57
Nová Honda CL500 se nese v duchu bohatého retro stylu inspirovaného modely řady CL z let šedesátých a sedmdesátých.
Magazín Motoroute
20. listopadu
CFMOTO odhalila na EICMA 2022 nové modely
Časopis Motorbike
6. listopadu
😍 Motorbike 11/2022 😍
Pomalu se chystáme na italskou výstavu EICMA, ale ještě předtím jsme si pořádně mákli na letošním předposledním vydání Motorbike 😎. Najdete v něm tradičně nejen slušnou dávku testů motorek, skútrů a čtyřkolek, ale krom dalšího třeba i reportáže ze závodů či dalších akcí, vonících benzínem. Prostě vše, o čem má správný motorkářský časopis být.
A věříme, že se vám i listopadový Motorbike (opět rozšířený na 124 stran) bude líbit! 😈
Více na www.motolife.cz/.../motorbike-11-2022-motorbike-45f4
Všechny příspěvky ...