Autoškola - od A do Z

vydáno 22. 4. 2009, text Hawk

Pravidla silničního provozu se mění a s nimi i autoškoly, jejichž absolvování je základním předpokladem pro udělení řidičského průkazu. Pojďme zjistit, co vše musíme pro získání růžové kartičky splnit a jak dlouhá nás čeká cesta za prvními legálními kilometry…

K motorkám vás může dostat mnoho okolností, které lze rozdělit do dvou skupin. Rodiče a to ostatní. Potřeba přepravy je základní specifikum dnešního světa a chtě nechtě ji pociťujeme již v mládí. Každý přece sní o volnosti, kterou motorka přináší a potřeba cestování po silnicích v jedné stopě, trápí nejednoho mladíka (samozřejmě i slečny) ve snech.

Na začátku
Vžijme se do role šestnáctiletého puberťáka, který těmito sny trpí. Již přesvědčil rodiče o bezpečnosti svého vysněného koníčku (který větší část populace zavrhuje) a vlastní motorka na prohánění silnic již stojí v garáži. Ještě však něco chybí. Jsou to noty. Noty, podle kterých se bude hrát. K jejich opatření zvedá náš hoch sluchátko a volá do místní autoškoly, aby se dozvěděl, co vše potřebuje k získání řidičského oprávnění skupiny A1.

Nejprve úředničina
Počet razítek a papírů, které potřebujete k přihlášení se do autoškoly a následně k jejímu absolvovaní, je přímo úměrný počtu střídání ministrů dopravy. Před čtyřmi lety stačila vyplněná přihláška s razítkem od lékaře. Rok na to se zdravotní posudek vypracovával již do samostatného protokolu a po dalších 365 dnech bylo zapotřebí získat i výpis trestního rejstříku a výpis z karty řidiče. Vzhledem k tomu, že náš mladík ještě žádný řidičský průkaz nemá, dostává potvrzení o nepřítomnosti záznamu v příslušné databázi, což znamená to, že nespáchal žádný přestupek jako např. jízdu na pionýru bez ŘP apod. Pro rok 2008 již opět stačilo donést pouze posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku samotnou potvrzenou lékařem a takto tomu bude prozatím i v roce 2009.

Round 1
Náš zájemce o výcvik se ještě na závěr telefonátu ptá na cenu výcviku a dozvídá částku 3 500 Kč. Zdá se mu to hodně, a tak obvolává ještě dvě autoškoly ze sousedního města, kde se však dozvídá částku až o tisíc korun vyšší. Protože puberťák je člověk spořivý, volí tedy první, nejlevnější autoškolu. Z internetu stahuje přihlášku autoškoly (pozor, jedná se o jeden oboustranný dokument) a protokol o zdravotním posudku. Po vytisknutí dokumentů se vydává ke své lékařce na prohlídku. V těch však bývají velké rozdíly. Zatímco některý lékař vás nechá přečíst na dálku se zakrytím jednoho oka tři písmena, někde se i relativně zdravý a emancipovaný mladík může potýkat s problémem při rozpoznávání tvarů písmen, zašifrovaných v barevných mozaikách. Pokud však nepřecházíte přechody na červenou a stále žijete, dá se předpokládat, že jste zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel a razítko do dokumentu výměnnou za přibližně 250 Kč (částka se liší dle lékaře) dostanete.

Nechoďte nadvakrát
S vyplněnou přihláškou běží náš uchazeč do autoškoly, aby mohl tuto cestu absolvovat ještě jednou, ale již s podpisem zákonných zástupců na přihlášce, který je nezbytný, pokud je žadateli o ŘP méně než 18 let. Ve chvíli přijetí přihlášky autoškolou je již možné zahájit výcvik, zpravidla začínající teorií. Zde už záleží na způsobech autoškoly, jak k výcviku přistupuje a za jak dlouho vás připraví na první kilometry s instruktorem na silnici.

Teorie a záchrana
Vyhláška, dopravní značky, přednosti, co je neznačená a co značená křižovatka, nadřazenost svislého značení nad vodorovným. To vše vás čeká, včetně nezbytné teorie první pomoci, jež je také součástí výcviku. Způsob výuky je však různý. V některé autoškole budete sedět v posluchárně se zbytkem třídy, se kterou absolvujete teoretický kurz pod vedením instruktora a do jiné autoškoly budete docházet dle libosti, dokud nedosledujete daný počet přípravných filmů. Rozhodně ale přípravu nepodceňujte. Vaše znalosti se nezúročí pouze složením elektronických testů při závěrečných zkouškách, ale ač to nemusí být na první zdání patrné, opravdu i v praktickém silničním provozu.

Zasednutí za řídítka
Instruktoři autoškol nemají práci lehkou a nejtěžší oříšek na ně zpravidla čeká při prvním usednutí žáka za řídítka, popřípadě za volant. Pokud jste již za řídítky motorky seděli například na zahradě a jezdili kolem pole, nebo proháněli pincka po polňačkách, je to určitě plus, avšak v autoškole jste proto, abyste se naučili jezdit a ovládat daný stroj. Proto je panika způsobená nulovou zkušeností s čímkoliv zbytečná. Náš pubertální synek se po absolvování teoretické přípravy veze s instruktorem, nejprve jako spolujezdec, na cvičný plac, kde dostane základní instruktáž o ovládacích prvcích motorky a jízdě vůbec. Na cvičišti by měl mít žák dostatek času k osvojení motorky a získání základních předpokladů pro jízdu v provozu – startování, vyhýbání se překážkám, manipulace s motorkou na místě apod..

Jsem to já?
Chystáme se vyjet na první křižovatku, která hýří nervozitou a spěchem každodenního provozu. Spěch a stres je opravdu pravidelným chlebem našich dopravních komunikací a je třeba se s ním sžít. Napadá vás v tomhle zmatku myšlenka vylepení nápisu autoškoly na auto a veselého ježdění bez řidičského průkazu? Kdepak. Pro vaši identifikaci a potvrzení probíhajícího výcviku vůči vaší osobě slouží registrační kartička, do které jsou zapisovány vaše jízdy. Tato kartička autoškoly, váš doklad totožnosti a podpis v knize jízd instruktora společně s jeho osvědčením slouží pro případnou kontrolu silniční hlídkou. Tak, teď už ale sakra jedem!

Město nebo vesnice?
Panuje hodně rozšířený mýtus, že absolvování autoškoly na vesnici je mnohem jednodušší než v centru velkoměsta. Je třeba si ujasnit, že je zde nutné zavést i třetí pojem. A to takový druh výuky, který vám dodá nejvíce zkušeností a obezřetnosti do provozu. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem absolvoval autoškolu přímo v centru hlavního města a o dva roky později i v Berouně, mohu říci toto. V hustém pražském provozu si zvyknete na agresivitu ostatních řidičů a nekonečné kolony, ale prakticky se nikam nedostanete. S instruktorem budete zpravidla jezdit jednosměrnými ulicemi s menším provozem, abyste alespoň jeli a pokud přijde na hlavní tahy, vše je jasně řízeno semafory. Oproti tomu na vesnici zase pojedete za nejbližším semaforem několik kilometrů. Na náměstí si budete hlídat přednost zprava, stejně jako v pražských jednosměrkách a více méně máte klid. Ovšem města jako Nymburk či již jmenovaný Beroun jsou plná různých chytáků a nástrah, které tamější instruktoři dobře znají a dovedou si s vámi parádně hrát. Nedoznačené křižovatky, nejrůznější kombinace střídání jízdních a parkovacích pruhů, nenadálé ukončení jednosměrky jakousi minikřižovatkou, jejíž odbočovací větev tvoří prašná cesta za křovím o šířce jednoho a půl metru vůči vaší čtyřmetrové cestě, železniční přejezdy uprostřed ulice, špatně viditelné neznačené křižovatky a maximálně rozbité úseky silnic, při jejich projíždění nevíte, zda dříve blikat, uhýbat zaparkovaným vozidlům, koukat do zrcátka, řadit, brzdit či sledovat značky. Během několika metrů jízdy jste schopni natropit tolik přestupků, jako v pražských kolonách neuděláte za celý výcvik. V praxi však v první řadě o volbě autoškoly rozhoduje bydliště žadatele o ŘP a v řadě druhé potom cena výcviku. Zmiňované aspekty výcviku si však uvědomíte až po jeho absolvování či při možnosti dalšího srovnání. Ve výsledku přece jde o tu růžovou kartičku, že?

Výcvik zakončíme optimistickým výkřikem
Máme odježděn zákonem stanovený počet hodin výcviku. Instruktor si již naše jméno zapsal do skupinky na další závěrečné zkoušky, kterými stvrdíte splnění všech podmínek pro vlastnění ŘP. To datum je tady a vás čeká našprtání patnácti technických otázek (u automobilů 25), ze kterých si na vás jednu v případě motocyklů, dvě v případě automobilu komisař při zkouškách vytáhne. Závěrečné zkoušky začínají zpravidla ráno a od roku 2006 absolvují vědomostní testy všichni uchazeči v elektronické podobě na osobních počítačích, s jednou správnou odpovědí na každou z 25 otázek. Před startem elektronických testů máte možnost osvojit si ovládání programu, abyste následně stvrdili srozumění s programem a tím si zavřeli zadní vrátka pro výmluvu, že jste mysleli, že tato barvička označovala špatnou odpověď. Na test máte 30 minut a velikou výhodou je možnost vyzkoušení téměř totožných testů na internetové adrese http://etesty.mdcr.cz Ihned po skončení testů se na monitoru dozvíte, zda jste uspěli, či si zkoušky přijdete zopakovat v jiném termínu.

Už jen jízdy
Zde se dostáváme do fáze asi největší nervozity všech žáků a tréma neminula ani našeho příkladného studenta, který skládá zkoušky na svoji, již v garáži se vyhřívající motorku.
Je však mnoho aspektů, které vám vaši závěrečnou jízdu mohou pokazit. Spěchající chodec, zmatený řidič na křižovatce, který vám dává přednost, i když ji má on, či v automobilu zatáhnutá ruční brzda od předchozího žáka. A nebo jednoduše pouze vaše zbytečná nervozita. Najednou je toho na vás v jeden moment opravdu hodně a chce to být opravdu dobře soustředěn. Po odjetí jízdy se z nic neříkajících tváří komisařů z pravidla nic nedozvíte, ale lze tušit, zda jste prospěli či ne. Za tento s vámi strávený den si komisaři účtují poplatek 700 Kč od každého žáka skládajícího závěreční zkoušky, tudíž k ceně výcviku autoškoly připočítejte i tuto položku, kterou budete platit hned ráno v den zkoušek ještě před usednutím za počítač.

Zase úředničina
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek se náš mladík vydává s navrácenou orazítkovanou přihláškou a zdravotním posudkem, jež na začátku své pouti odevzdával autoškole, směrem k příslušnému magistrátu, pod který spadá. Mezitím si ještě v místním foto-labu nechává zhotovit pasovou fotografii, kterou je třeba přiložit k žádosti o řidičský průkaz. ŘP vám po podání žádosti bude vystaven v zákonné lhůtě do 20 dní. Pokud však spěcháte, je možné v žádosti zaškrtnout zkrácenou lhůtu do 5 pracovních dní za správní poplatek 500 Kč. Tato možnost je přípustná, však pouze tehdy, vlastníte-li již řidičský průkaz jiné skupiny či podskupiny. Po uplynutí vámi zvolené lhůty,již chybí pouze vystání fronty na úřadě a podpis na vaší žádosti o ŘP proti vydání vašeho, dva měsíce vybojovávaného, euro-řidičáku, jehož zhotovení vás přijde na 50 Kč.


Přečtěte si také

Autoškola - rady a skupiny  22. 4. 2009   komentáře: 1

Další iČMN články

  • 50 let řadových čtyřválců Honda
  • 15 ročník výstavy přestaveb Bohemian Custom Bike
  • MOTO VÝSTAVA LIBEREC 2019

Články na MotoLife

  • Drnovy testy z pravěku - Yamaha FZS 600 S Fazer
  • Drnovy testy z pravěku - Honda CBR 600 F
  • (Ne)poznané zaujímavosti Ducati - MONSTER, STREETFIGHTER, HYPERMOTARD & DIAVEL
  • Motorbike 7-8/2021
  • Zabudnuté tímy MotoGP – Team Luis d'Antin MotoGP

Příspěvky motorkářů

Miluju motorky
před 2 dny ve 23:05
Druhý diel z edície - Drnovy testy z pravěku, dnes Yamaha FZS 600 S Fazer!

"Vzali šestku motor z Thunder Cata, kolem svařili rám z ocelových trubek, a kolik to udělalo parády..."

#serimotostories #milujumotorky
Časopis Motorbike
před 2 dny v 16:21
MOTORBIKE 7-8/2021
Léto budiž pochváleno a s ním i prázdniny, dovolené, no prostě relax . Abyste se, třeba večer nebo když bude pršet, v době volna nenudili, je tu pro vás prázdninové vydání časopisu Motorbike. A protože jde o letní dvojčíslo, připravili jsme vydání rozšířené, tedy bezmála 150 stran! . Co na nich najdete? Především testy 16 motocyklů a skútrů , od superbiků přes nakedy po klasiku, od městských přibližovadel po cestovní endura. A samozřejmě i spoustu dalšího...
www.motolife.cz/.../motorbike-7-2021-motorbike-45c2
Miluju motorky
před 8 dny ve 14:34
Yamaha Motors oznamuje cíl celkové neutrality uhlíku do roku 2050!

Po přezkoumání plánu, který byl původně formulován v roce 2018, nyní japonský výrobce doufá, že do roku 2050 dosáhne úplné uhlíkové neutrality ve všech svých obchodních praktikách.

Znamená to, že jsou na cestě nové motocykly Yamaha? Jedním slovem ano. Japonský gigant konkrétně říká, že budou navrhovat nové formy mobility jedinečné pro Yamaha Motors.

Zdroje: https://www.rideapart.com/, https://www.rideapart.com/news/

#serimotostories #milujumotorky
Miluju motorky
před 9 dny v 10:51
Společnost WMC ukazuje své plány pro běžný provoz na koncepčních výkresech!

Nové náčrty společnosti ukazují aerodynamický potenciál použitelný i pro běžný provoz. O plánech White Motorcycle Concepts se svým radikálním elektrickým WMC250EV jsme již informovali. Nyní nám firma poskytla pohled na designové náčrtky určené k ilustraci toho, jak by mohly být navrženy silniční stroje kolem jejího kanálu „V-Air“.

Zdroje: https://www.cycleworld.com

#serimotostories #milujumotorky
Všechny příspěvky ...